Kitos naujienos

Teismas: Širvintose Ž. Pinskuvienės naudai buvo perkami balsai

Teismas: Širvintose Ž. Pinskuvienės naudai buvo perkami balsai

Daugiau
Vilniaus socialdemokratams toliau vadovaus A. Kontrimienė

Vilniaus socialdemokratams toliau vadovaus A. Kontrimienė

Daugiau
LSDP taryba pašalino iš partijos A. Vinkų, dar 8 nariai pasitraukė savo noru

LSDP taryba pašalino iš partijos A. Vinkų, dar 8 nariai pasitraukė savo noru

Daugiau
LSDP Etikos ir procedūrų komisija paviešino protokolą

LSDP Etikos ir procedūrų komisija paviešino protokolą

Daugiau
SRDK pirmininkas A. Sysas buvo išprašytas iš frakcijų koalicijos

SRDK pirmininkas A. Sysas buvo išprašytas iš frakcijų koalicijos

Daugiau

Partijos dokumentai

LSDP XXXIV SUVAŽIAVIME PRIIMTI NUTARIMAI:
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS XXXIV SUVAŽIAVIMO KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES
NUTARIMAS DĖL LSDP PROGRAMOS
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS PROGRAMA
NUTARIMAS DĖL LSDP RINKIMŲ Į LR SEIMĄ PROGRAMOS
NUTARIMAS DĖL NAUJŲ LSDP ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS NARIŲ
NUTARIMAS DĖL LSDP KANDIDATŲ

LSDP XXXIII SUVAŽIAVIME PRIIMTI NUTARIMAI:
DĖL LSDP PIRMININKO IR TARYBOS ATASKAITOS
DĖL LSDP GARBĖS PIRMININKO IR GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO
DĖL PASIRENGIMO 2016 M. SEIMO RINKIMAMS
DĖL LSDP PROGRAMOS ATNAUJINIMO

LSDP TARYBOSE PRIIMTI NUTARIMAI
LSDP PIRMININKO TIESIOGINIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS 2016.12.17

NUTARIMAS DĖL LSDP PASIRENGIMO 2016 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAMS
NUTARIMAS DĖL NAUJŲ LSDP ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS NARIŲ
NUTARIMAS DĖL NAUJO LSDP PREZIDIUMO NARIO

NUTARIMAS DĖL PAPILDOMŲ ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO LSDP PIRMININKUI A. BUTKEVIČIUI FORMUOJANT LSDP KANDIDATŲ 2016 M.
NUTARIMAS DĖL LSDP RINKIMŲ ŠTABO VADOVO
NUTARIMAS DĖL LSDP KANDIDATŲ PARINKIMO TVARKOS IR KRITERIJŲ 2016 M. RINKIMUOSE Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ
NUTARIMAS DĖL LSDP XXXIV SUVAŽIAVIMO SUŠAUKIMO DATOS PAKEITIMO RINKIMUOSE Į LR SEIMĄ SĄRAŠĄ
NUTARIMAS DĖL LSDP PREZIDIUMO
DĖL LSDP KANDIDATŲ PARINKIMO TVARKOS IR KRITERIJŲ 2016 M. RINKIMUOSE Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ
NUTARIMAS DĖL LSDP ATSAKINGOJO SEKRETORIAUS
DĖL LSDP KANDIDATŲ Į VIENMANDATES APYGARDAS 2016 METŲ LR SEIMO RINKIMUOSE


REZOLIUCIJA
DĖL LSDP ĮSIPAREIGOJIMŲ IR JŲ VYKDYMO


LSDP ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS NUOSTATAI