Kitos naujienos

Moterys politikoje, arba ko turi imtis socialdemokratai skatindami moterų dalyvavimą (nuotraukų galerija)

Moterys politikoje, arba ko turi imtis socialdemokratai skatindami moterų dalyvavimą (nuotraukų galerija)

Daugiau
EP sesijoje: nelygybės mažinimas, vartotojų apsauga, antidempingas, pabėgėliai, Rytų partnerystė ir susirūpinimas dėl Lenkijos

EP sesijoje: nelygybės mažinimas, vartotojų apsauga, antidempingas, pabėgėliai, Rytų partnerystė ir susirūpinimas dėl Lenkijos

Daugiau
LSDP gretas pastarąjį mėnesį papildė daugiau nei 100 naujų narių

LSDP gretas pastarąjį mėnesį papildė daugiau nei 100 naujų narių

Daugiau
Socialdemokratės: seksualinis priekabiavimas – smurto forma prieš moteris

Socialdemokratės: seksualinis priekabiavimas – smurto forma prieš moteris

Daugiau
Vilniaus rajono skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Vilniaus rajono skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Daugiau

LSDMS naujienos

LSDMS naujienos 2017 05 30

„Sijonuotos vasaros sutiktuvės“ LSDMS Prienų moterų klube

Gegužės pabaigoje įvyko LSDMS Prienų klubo susirinkimas, kuriame buvo  pristatytas metų veiklos planas, pasidalinta naujienomis iš vykusios LSDMS ataskaitinės - rinkiminės  konferencijos Palangoje,  naujienomis iš LSDMS Kauno apskrities susirinkimo, naujienomis ir XXXV LSDP suvažiavimo.

LSDMS Prienų moterų klubo pirmininkė Danutė Mozūrienė pristatė metų veiklos planą, pasidalino mintimis apie vykusią LSDMS konferenciją Palangoje. Konferencijos metu vyko rinkimai, kur daugiau kaip 20 metų vadovavusią LSDMS pirmininkę Birutę Vėsaitę pakeitė ir LSDMS pirmininkės pareigas užėmė  kaunietė Orinta Leiputė.

Kaip teigė Birutė Vėsaitė, „ per šiuos metus Lietuva tapo kitokia. Gal ne tokia, apie kurią prieš du dešimtmečius svajojome, bet pažangesnė, šviesesnė ir demokratiškesnė. Ir tokia ji tapo ne be socialdemokratų lyderystės. Gal kruopelytę pažangos į šį Lietuvos nueitą kelią įnešė ir socialdemokračių moterų sąjunga“.
 Naujoji pirmininkė Orinta perdavė tokius žodžius - „Džiaugiuosi, kad mūsų solidarumas, smalsumas ir motyvacija keisti Lietuvos politiką stiprėja. Kiekvienas susitikimas – naujų idėjų, darbų ir galimybių pradžia“.

LSDMS konferencijoje Palangoje išklausyti ne tik seminarai, išsirinkta nauja lyderė, vadovaujanti komanda, bet ir patvirtinti nauji įstatai, delegatės supažindintos su darbo grupės parengtais pasiūlymais Statutui dėl LSDP vadovaujančių organų, pateiktos kandidatūros į jas, sudarytos ir patvirtintos 4 darbo grupės pagal regionus.
LSDMS keičiasi ne tik sudėtimi, bet ir esme – socialdemokračių laukia nauji iššūkiai. Mes, moterys, jau nesame politikoje fenomenas, tačiau išlaikyti savo pozicijas, aukštą kompetencijos lygį, lyderystę konkurencingoje politikos arenoje nelengva. Neužtenka vien būti. Reikia veikti.

Mintimis iš XXXVLSDP suvažiavimo pasidalino   pirmąkart  jame  dalyvavusi LSDMS narė Larisa Šaltienė, paskatinusi  , esant  galimybėms, būtinai  dalyvauti   tokiuose renginiuose, nes  jai  labai  patiko  renginio  dvasia, išgirdo daug  naujų minčių.  

Moters  vaidmenį  politikoje apžvelgė Prienų rajono  savivaldybės tarybos narė, ekonominės  plėtros, finansų  ir  investicijų komiteto  pirmininkė,  LSDMS narė Angelė Bajorienė. Kodėl  mūsų skaičius visuomenėje  gerokai didesnis nei  vyrų, o politikoje  procentaliai   nesudarome  net  trečdalio? Ir  jaučiame netolygią  situaciją. Už ką  tada  balsuojame pačios, kai  esame  didesnioji  dalis  rinkėjų  visuose rinkimuose? Ji  papasakojo  apie trijų tipų  lyčių  kvotas pasaulio  politikoje (įstatymais  nustatomas tam  tikras  vietų  skaičius  moterims  parlamentuose, savivaldoje  taip  pat  kandidatų sąrašuose bei  savanoriškos  partijų  kvotos, kai nustatomas moterų  procentas ar  lyčių proporcijos  kandidatų sąrašuose ir valdymo organuose). 51 šalyje  įstatymai numato kvotas partijų rinkimų sąrašuose, dažniausiai  nusakoma  lyčių proporcijos. Vienintelė  Airija įstatyme įrašė  būtent   moterų, o  ne  lyčių    kvotas.

Lietuvoje mažai  moterų merių (vos  kelios po 2015 m. rinkimų), ministrių. Nors  moterys sudaro 54 proc. šalies gyventojų ir  yra  vienos labiausiai  išsilavinusių  Europos  Sąjungoje. 2013 m. duomenimis, net 41,5 proc. lietuvių  moterų (25-64 m amžiaus) buvo  įgijusios  aukštąjį išsilavinimą. Išsialvinimo rodikliu  lenkėme  švedes, aires, suomes  ir  estes. Lietuvos  savivaldoje  po  paskutinių  rinkimų  yra  vos  per  20 proc. moterų , mus lenkia šiuo rodikliu ir  Estija (29 proc.) , ir  Latvija (31 proc. ), atsiliekame  nuo  ES  vidurkio. Prancūzijoje  ir  Belgijoje rinkimų sąrašams  yra  griežta  nuostata, kad  abi  lytys  pasidalintų  po  50 proc. vietų.

Lietuvoje  socialinė, sveikatos, švietimo , kultūros sistemos   daugiausia   moterų   ...Moterys, gaudamos apie 14 proc. mažesnius  atlygius , senatvėje gauna  ir  mažesnę  apie  50 eurų pensiją  nei vyrai.
Šiandien  Lietuvai  reikia  drąsių, išsilavinusių ir  aktyvių moterų įvairių  lygių politikoje, kad jos paliktų virš partinės  erdvės ir  veiktų  kompetentingai visuomenės  naudai gražioje  darnoje su lygiu, ne  didesniu,  skaičiumi vyrų. Galbūt  lyčių  balanso  politika labiau  išsaugotų  didžiąsias  vertybes: humanizmą, demokratiją, teisingumą, žmogiškąjį orumą, žmogaus  teises ir  kita.

Prienų rajono  savivaldybės  taryboje yra  per 30 proc. moterų, tačiau  socialdemokratų  frakcijoje iš  6 yra tik  viena moteris. Kaimyninėje  Marijampolės savivaldybėje  po 2015 m. rinkimų  iš  13  socialdemokratų tarybos  narių  yra tik  viena  moteris.  Todėl  naujojo LSDP pirmininko  G.Palucko tvirta pozicija kvotoms, tikėtina, pakoreguos tokius  skaičius  ateityje.

A.Bajorienė su LSDMS moterimis  svarstė, kokių duomenų, procesų, žingsnių mums  reikia , kad  mėgintume  aktyviai  daryti  įtakas  greitesnėms permainoms  visuomenėje, greičiau  laužytume  sustabarėjusias, per  daug  ir  neracionaliai  subiurokratėjusias   tvarkas visuomenėje, per  veiklas nešti  žmonėms  būtent  politines  žinias, informaciją, skatinti  visus iniciatyvai. Sklaidyti  baimę  sakyti  savo  nuomonę, nes  iš  visų  nuodėmių baisiausia yra ta, kad buvai teisus, bet silpnas, ir  tylėjai prieš  neteisingumą. Juk  visi norime  greitesnių  pokyčių, permainų, Tad  kodėl slopiname  save  ir tada  atsiranda  nenaudinga  moterų  atžvilgiu  statistika po  įvairių rinkimų?

Vyko diskusijos dėl LSDMS veiklos strateginių krypčių, veiklos gerinimo.

Dailės terapijos valandėlę LSDMS Prienų klubo moterims padovanojo dailininkė dizainerė Jurgita Juškaitė Jakaitienė. Visos  pamėgino piešti, patirdamos gerų emocijų, pasidžiaugdamos  sau padovanotu laiku.
Esame  dėkingos  klubo pirmininkei  Danutei  Mozūrienei  už  tai, kad šis  susitikimas tapo ne  formalus  susirinkimas, o  jos  pastangų dėka - maža  šventė  ir edukacinė  valandėlė  mums  visoms.

 

LSDMS Prienų moterų klubo informacija

 

Komentarai:

Rašyti komentarą Skaityti komentarus (0)